S integrací agenturních pracovníků pomůže nové centrum

10. 01. 2019

Historicky poprvé se v září 2018 u jednoho stolu sešli zástupci regionálních personálních agentur s představiteli orgánů státní správy, policie a ŠKODA AUTO. Pracovní setkání zorganizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jeho cílem bylo společně hledat cesty, jak zlepšit pracovní i životní podmínky agenturních zaměstnanců a jak řešit bezpečnostní problémy v Mladé Boleslavi.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že je třeba pracovat na posílení spolupráce personálních agentur a zaměstnavatelů a realizaci vhodných aktivit, které dále podpoří integraci zahraničních pracovníků. Pomoci s tím by mělo také nové Koordinační centrum v Mladé Boleslavi, které naplno zahájí svou činnost v lednu 2019.